Ausstellungen 2021

EINZELAUSSTELLUNGEN

in Planung

 

GEMEINSCHAFTSAUSSTELLUNGEN (AUSZUG)

16.01. – 21.02.2021 „8. Grand Salon“, Kuratorin, Villa Berberich, Bad Säckingen (D)

Frühjahr „Malschule Elena Romanzin“, Galerie Altes Schloß, Wehr (D)

2021 „Neue Romantik“, Villa Eugenia, Hechingen (D)

25.07.2021 „Tag der Kunst“, Art-Dorf, Weil-Ötlingen (D)